Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, a(z) [Efezusban élő] szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek: 2kegyelem nektek és béke Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. »

2. fejezet

1Ti is halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2amelyekben egykor éltetek e világ istene szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. »

3. fejezet

1Ezért kérlek benneteket én, Pál, Krisztus [Jézus] foglya értetek, pogányokért. 2Minden bizonnyal hallottatok a kegyelemről, amelyet Isten – tervének megfelelően – nekem adott a ti javatokra: »

4. fejezet

1Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltóan ahhoz a meghíváshoz, amelyet kaptatok: 2teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel! Viseljétek el egymást szeretettel! »

5. fejezet

1Mint szeretett gyermekei, legyetek Isten követői! 2Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk jó illatú áldozati ajándékul Istennek. »

6. fejezet

1Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes! 2 Tiszteld apádat és anyádat! Ez az első parancsolat, amely ígéretet tartalmaz, »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel