Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Pál, Silvanus és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének, amely Istenben, az Atyában és az Úrban, Jézus Krisztusban él: kegyelem néktek és béke! 2Hálát adunk Istennek mindig mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban; és szüntelenül »

2. fejezet

1Ti magatok is tudjátok, testvérek, hogy nem hiába jártunk nálatok. 2Ellenkezőleg, miután szenvedésben és megszégyenítésben volt részünk Filippiben – amint ezt tudjátok –, Istenünknek köszönhetően felbátorodtunk, hogy a heves ellenkezés dacára nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát. »

3. fejezet

1Ezért amikor már nem bírtuk tovább, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, 2és elküldtük Timóteust, testvérünket és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, »

4. fejezet

1Egyébként pedig, testvérek, kérünk és buzdítunk titeket az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, miként kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is –, ebben jussatok még előbbre. 2Hiszen tudjátok, hogy milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus megbízásából. »

5. fejezet

1Az időpontokról és alkalmakról nem szükséges írnom nektek, testvérek, 2mert magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel