Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér, 2a Kolosszéban élő szenteknek és Krisztusban hűséges testvéreknek: kegyelem néktek és béke Istentől, a mi Atyánktól. »

2. fejezet

1Akarom, hogy tudjátok, mennyit küzdök értetek és a laodikeiaiakért – illetve mindazokért, akik engem személyesen nem ismernek –, 2hogy szívük a szeretetben összeforrva felbátorodjék, és eljussanak a szilárd bizonyossághoz vezető megértés teljes gazdagságára: Isten titkának, Krisztusnak az ismeretére. »

3. fejezet

1Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül! 2A fenti dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel! »

4. fejezet

1Urak, adjátok meg rabszolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van Uratok a mennyben. 2Maradjatok állhatatosak az imádságban! Általa lesztek kitartóak a hálaadásban. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel