Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint 2Timóteusnak, szeretett fiának: kegyelem, irgalom és béke Istentől, Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól! »

2. fejezet

1Ezért, fiam, meríts erőt a kegyelemből, amely Krisztus Jézusban van, 2és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, add át megbízható embereknek, akik alkalmasak lesznek mások tanítására! »

3. fejezet

1Légy tudatában annak, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 2Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, kérkedők, önteltek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, »

4. fejezet

1Kérve kérlek Istenre és Krisztus Jézusra – aki ítélni fog élőket és holtakat – s az ő eljövetelére és országára: 2hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő; feddj, ints, buzdíts teljes türelemmel és a tanítás szándékával! »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel