Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által: 2kegyelem és béke adassék néktek bőségesen Isten és a mi Urunk, Jézus megismerésében! »

2. fejezet

1Mindazonáltal voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogy közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik pusztító tanítást fognak közétek csempészni. Sőt még az őket szabaddá tevő Urat is megtagadják, s így gyors pusztulást hoznak magukra. 2Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, »

3. fejezet

1Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Mindkettőben emlékeztetés által próbálom ébren tartani tiszta gondolkodásotokat, 2hogy eszetekbe jussanak a szent próféták egykor mondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolata. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel