Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Jakab, Isten és az Úr Jézus Krisztus szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek. Kizárólag örömnek oka legyen, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, >>

2. fejezet

Testvéreim, dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek ne legyen személyválogató! Ha például belép hozzátok a gyülekezetbe egy pompás ruhába öltözött, aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép piszkos ruhában, >>

3. fejezet

Testvéreim, ne legyen közöttetek sok tanító, hiszen tudjátok, hogy szigorúbb ítélet vár ránk. Valójában mindannyian sokat vétkezünk, de ha valaki nem vétkezik szavával, az tökéletes ember, képes arra, hogy megfékezze egész testét. >>

4. fejezet

Honnan jönnek a harcok és csatározások közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló szenvedélyek okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és viszálykodtok, de nem tudtok célt érni. Viaskodtok és harcoltok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. >>

5. fejezet

És ti, gazdagok, sírjatok és jajgassatok a rátok váró nyomorúság miatt! Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, >>

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel