Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Jakab, Isten és az Úr Jézus Krisztus szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek. 2Kizárólag örömnek oka legyen, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, »

2. fejezet

1Testvéreim, dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek ne legyen személyválogató! 2Ha például belép hozzátok a gyülekezetbe egy pompás ruhába öltözött, aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép piszkos ruhában, »

3. fejezet

1Testvéreim, ne legyen közöttetek sok tanító, hiszen tudjátok, hogy szigorúbb ítélet vár ránk. 2Valójában mindannyian sokat vétkezünk, de ha valaki nem vétkezik szavával, az tökéletes ember, képes arra, hogy megfékezze egész testét. »

4. fejezet

1Honnan jönnek a harcok és csatározások közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló szenvedélyek okozzák ezeket? 2Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és viszálykodtok, de nem tudtok célt érni. Viaskodtok és harcoltok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. »

5. fejezet

1És ti, gazdagok, sírjatok és jajgassatok a rátok váró nyomorúság miatt! 2Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel