Keresés a Bibliában

2 1Ti is halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2amelyekben egykor éltetek e világ istene szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. 3Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követve a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppúgy, mint a többiek. 4De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretetéért, amellyel szeretett minket, 5akik holtak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből üdvözültetek! –, 6és vele együtt feltámasztott, és a mennyekbe ültetett Krisztus Jézusban, 7hogy az eljövendő korszakokban megmutassa kegyelmének túláradó gazdagságát irántunk való jósága révén Krisztus Jézusban. 8Kegyelemből üdvözültetek a hit által: nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez; 9nem cselekedetek alapján, hogy senki se dicsekedhessék. 10Az ő alkotása vagyunk tehát, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
11Emlékezzetek tehát arra, hogy egykor ti származás alapján pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, azok szerint, akik a testükön emberkéz által körül vannak metélve. 12Abban az időben Krisztus nélkül, Izrael közösségétől elkülönítve és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, remény és Isten nélkül éltetek a világban. 13Most viszont Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. 14Mert ő a mi békénk: a megosztottságot egységgé változtatta. Testében rombolta le a válaszfalat, az ellenségeskedést. 15A Törvényt parancsolataival és előírásaival együtt érvénytelenné tette, hogy a kettőt önmagában egy új emberré teremtse, és békét szerezzen; 16hogy egy testben engesztelje ki mindkettőt Istennel, a kereszt által megölte az ellenségeskedést.
17Eljött, és békét hirdetett nektek, akik távol vagytok, és békét azoknak, akik közel vannak. 18Általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 19Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem szentek polgártársai és Isten háza népe. 20Mert az apostolok és a próféták alapjára épültetek, a szegletkő pedig maga Krisztus Jézus, 21akiben az egész épület egybeilleszkedik, és az Úrban szent templommá növekszik; 22és akiben Isten hajlékává épültök ti is a Lélek által.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet