Keresés a Bibliában

1 1Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, a(z) [Efezusban élő] szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek:
2kegyelem nektek és béke Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
3Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket a mennyek minden Lélektől való áldásával Krisztusban. 4Mert általa választott ki minket magának a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte a szeretetben. 5Előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint gyermekeivé fogad minket, 6hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. 7Benne van vére által megváltásunk, bűneink bocsánata kegyelme gazdagságából, 8amelyet teljes bölcsességgel és okossággal kiárasztott ránk. 9Megismertette velünk akaratának titkát, azt a jóságos tervét, amelyet benne elhatározott, 10hogy az idők teljességében mindent, ami a mennyben és a földön van, Krisztusban foglal össze. 11Mi is benne nyertük el az előre nekünk szánt örökséget annak végzése szerint, aki mindent saját elhatározása és akarata szerint tesz, 12hogy dicsőségének magasztalására legyünk mi, akik már régtől fogva Krisztusba helyeztük reményünket. 13Ti is – miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek – benne kaptátok meg az ígéret Szentlelkének pecsétjét, 14örökségünk zálogát a megváltás elnyerésére és dicsőségének magasztalására.
15Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a minden szent iránt megnyilvánuló szeretetetekről, 16szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; 17és kérem, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; 18és világosítsa meg szíveteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott meg, milyen gazdag örökségének dicsősége a szentek között, 19és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. Hatalmának ezt az erejét 20Krisztusban mutatta meg: feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, 21feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél s uralomnál, és minden néven nevezhető dolognál nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. 22Az ő lába alá vetett mindent, és őt tette mindenek fölött való fővé az Egyházban, 23amely az ő teste, teljessége annak, akit Isten teljesen betölt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,1 Mivel a város neve a legrégebbi és legmegbízhatóbb kéziratokban hiányzik, a szakemberek többsége úgy véli, hogy az Ef eredetileg körlevélnek készült.

Következő fejezet