Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Pál – Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola, hogy elvezesse a hitre azokat, akiket Isten kiválasztott, hogy megismerjék az igaz vallásossággal összhangban lévő igazságot 2az örök élet reményében, amit Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, »

2. fejezet

1Te azonban azt tanítsd, ami megegyezik az egészséges tanítással! 2Az idős férfiak legyenek megfontoltak, viselkedjenek méltósággal, legyenek józanok; a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban szilárdak! »

3. fejezet

1Emlékeztesd őket arra, hogy vessék alá magukat a hatalmon lévőknek és a hatóságoknak. Engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó tettre! 2Ne rágalmazzanak meg senkit, kerüljék a viszálykodást, legyenek elnézőek, tanúsítsanak teljes szelídséget minden ember iránt! »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel