Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Én, az Öreg, a kiválasztott Úrnőnek és gyermekeinek, akiket az igazságban szeretek – 2de nem csak én, hanem mindazok, akik ismerik az igazságot –, annak az igazságnak az erejében, amely bennünk van, és örökre velünk marad. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel