Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

2Péter, Jézus Krisztus apostola, a Pontus, Galácia, Kappadókia, Ázsia provincia és Bithünia vidékén szórványban élő, az Atyaisten gondviselése folytán a Lélek megszentelése által engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre kiválasztott jövevényeknek: kegyelem és béke adassék nektek bőséggel! »

2. fejezet

1Levetvén hát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők vágyakozzatok az Úr szavának hamisítatlan tejére, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, »

3. fejezet

1Hasonlóképpen, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha közülük egyesek ellenállnak az igének, feleségük viselkedése szavak nélkül is nyerje meg őket, 2amikor látják tiszteletteljes és tiszta magatartásotokat. »

4. fejezet

1Mivel Krisztus testben szenvedett, ti is vértezzétek föl magatokat ugyanazzal a meggyőződéssel – azaz, hogy aki testileg szenved, ment a bűntől –, 2hogy többé ne emberi szenvedélyek, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralévő idejét! »

5. fejezet

1Elöljáróitokat mint társuk és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese buzdítom: 2pásztorként gondoskodjatok Isten rátok bízott nyájáról! Viseljétek gondját, ne kényszeredetten, hanem önként, ne haszonlesésből, hanem odaadással; »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel