Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Én, az Öreg, szeretett Gaiusomnak, akit az igazságban szeretek. Kedves barátom, imádkozom azért, hogy minden tekintetben jól menjen sorod, miként lelked is jól van. >>

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel