Keresés a Bibliában

5 1Mint szeretett gyermekei, legyetek Isten követői! 2Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk jó illatú áldozati ajándékul Istennek.
3Ahogy ez szentekhez illik, paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy pénzsóvárság szóba se kerüljön közöttetek! 4Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy trágárság! Ezek nem, hanem inkább a hálaadás a helyénvaló. 5Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának vagy tisztátalannak vagy pénzsóvárnak, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. 6Senki meg ne tévesszen titeket üres beszéddel, ugyanis éppen ezekért a bűnökért sújtja Isten haragja az engedetleneket. 7Ne legyen hát részetek ezekben! 8Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei! 9A világosság gyümölcse pedig csupa jóság, egyenesség és igazság. 10Ítéljétek meg, mi kedves az Úrnak, 11és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket! 12Mert amiket ezek titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, 13de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz; 14és minden, ami nyilvánvalóvá lesz, az világos. Ezért mondja: „Ébredj föl, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog számodra Krisztus.”
15Gondosan vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen! 16Használjátok ki az időt, mert gonosz napok járnak! 17Ne legyetek esztelenek, hanem ismerjétek föl, mi az Úr akarata! 18Ne részegeskedjetek, mert a borral kicsapongás jár együtt, hanem inkább Lélekkel teljetek el! 19Amikor együtt vagytok, mondjatok zsoltárokat, himnuszokat és Lélektől ihletett dalokat! Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, 20és mindenkor mindenért adjatok hálát Istennek, az Atyának a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében!
21Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében! 22Asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, mint az Úrnak, 23mert a férfi feje a feleségnek, ahogy Krisztus is feje az Egyháznak, és ő a test üdvözítője is. 24Amint tehát az Egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben.
25Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és önmagát adta érte, 26hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, 27hogy tündöklően állítsa maga elé az Egyházat – folt, ránc vagy bármi hasonló nélkül –, hogy szent és feddhetetlen legyen. 28Hasonlóképpen, úgy szeressék a férfiak a feleségüket, mint a saját testüket! Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, 29mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az Egyházat, 30minthogy tagjai vagyunk testének. 31A férfi ezért elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ketten egy testté lesznek. 32Nagy titok ez. Én Krisztusra és az Egyházra alkalmazom. 33Mindenesetre mindegyikőtök úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet