Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

2. fejezet

1Gyermekeim, ezeket azért írom nektek, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnt követ el, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. 2Ő az engesztelő áldozat a bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. »

3. fejezet

1Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk! Azért nem ismer minket a világ, mert őt nem ismeri. 2Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hasonlóak leszünk hozzá, mert látni fogjuk úgy, amint van. »

4. fejezet

1Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől valók-e, ugyanis sok hamis próféta járja a világot. 2Isten lelkét erről ismeritek fel: minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van; »

5. fejezet

1Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki a szülőt szereti, szereti szülöttét is. 2Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük Istent, és megtesszük parancsait. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel