Keresés a Bibliában

Bibliafordítások

Káldi-Neovulgáta (katolikus)

A Katolikus Bibliatársulat engedélyével. Megújítva 2013. február.

Szent István Társulati Biblia (katolikus)

A Szent István Társulat Szentírás-Bizottságának fordítása, új bevezetőkkel és magyarázatokkal; sajtó alá rendezte Rózsa Huba. Használatának engedélye megújítva: 2013. április.

Simon Tamás László Újszövetség-fordítása (katolikus)

A Bencés Kiadó engedélyével (2017)

Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás (katolikus)

A Bencés Kiadó engedélyével. 2014. február.

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014) (protestáns)

A 2014-es revidált Bibliát a Magyar Bibliatársulat ideiglenes engedélyével publikáljuk. A hivatalos változat ott látható.

Károli Gáspár revideált fordítása (protestáns)

A szöveg nem jogvédett, a digitalizációért a The Word szoftver magyar moduljainak felelőse, Baranyi László Zsolt vállalt szerkesztői felelősséget. Az esetleges digitalizációs hibákat kérjük jelezni!

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel