Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Bevezetés. »
A megpróbáltatások. »
A kísértés. »
Az igazi jóság. »

1Jakab, Istennek és Urunknak, Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletet (küld) a szórványokban élő tizenkét törzsnek. 2Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. »

2. fejezet

Személyválogatás. »
Tett nélkül a hit nem élő. »

1Testvéreim, Urunk, a megdicsőült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok. 2Ha közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűtt ruhában, »

3. fejezet

A nyelv megfékezése. »
A bölcsesség. »

1Testvéreim, ne akarjatok annyian tanítók lenni, hisz tudjátok, hogy ránk annál súlyosabb ítélet vár. 2Mert sokban vétünk mindnyájan. Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes egész testét is megfékezni. »

4. fejezet

A rendetlen kívánságok. »
Tervezgetések. »

1Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak csatáznak tagjaitokban? 2Kívántok valamit, és nincs meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudjátok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nem a tiétek, mert nem kéritek. »

5. fejezet

A hitetlen gazdagok. »
A türelem. »
Az eskü. »
A szentkenet szentsége. »
Befejezés. »

1Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt! 2Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel