Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés. »
A próféta első panasza: az igazságosság hiánya miatt »
Az első jövendölés: A káldeusok az Isten ostora »
A próféta második panasza: A hódító garázdálkodása »

1Látomás, amelyet Habakuk próféta látott. 2Meddig kell még Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: „Erőszak!”, anélkül, hogy megszabadítanál? »

2. fejezet

A második jövendölés: az igaz élni fog hűsége jutalmául »
Bevezetés »
I. »
II. »
III. »
IV. »
V. »

1Kiállok őrhelyemre, felállok a sáncra, és figyelek, hogy lássam, mit mond nekem, és mit válaszol a panaszomra. 2Az Úr meg is szólalt és ezt mondta: „Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen. »

3. fejezet

III. AZ ÚR SEGÍTSÉGÉNEK KÉRÉSE »

1Habakuk próféta imája. A siralmak dallamára. 2Uram, híred eljutott hozzám. Uram, tetteid megrendítettek; a mi időnkben is vidd őket végbe, a mi időnkben is add őket tudtul! Haragodban is gondolj az irgalomra! »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel