Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

AZ ELSŐ SIRALOM ALEF »
BET »
GHIMEL »
DALET »
HE »
VAU »
ZAJIN »
CHET »
TET »
JOD »
KAF »
LAMED »
MEM »
NUN »
SZAMECH »
AJIN »
PE »
CÁDE »
KOF »
RES »
SIN »
TAV »

1Ó, mily elhagyottan ül a város, amely egykor tele volt néppel! Olyan, mint az özvegy, bár nagy volt a népek között. A tartományok úrnőjét, lám, robotra fogták. 2Csak sír, egyre sír éjjelente, könnyei peregnek az arcán. Azok közül, akik szerették, egy sincs, hogy vigasztalja. Barátai mind cserbenhagyták, és ellenségeivé lettek. »

2. fejezet

A MÁSODIK SIRALOM ALEF »
BET »
GHIMEL »
DALET »
HE »
VAU »
ZAJIN »
CHET »
TET »
JOD »
KAF »
LAMED »
MEM »
NUN »
SZAMECH »
PE »
AJIN »
CÁDE »
KOF »
RES »
SIN »
TAV »

1Ó, mekkora sötétséget borított az Úr haragjában Sion leányára! Az égből a földre vetette Izrael dicsőségét. Nem emlékezett lába zsámolyára haragjának napján. 2Könyörtelenül elpusztította az Úr Jákob minden lakóhelyét; haragjában feldúlta Júda leányának erődeit. A földre sújtotta, s gyalázattal illette az országot és fejedelmeit. »

3. fejezet

A HARMADIK SIRALOM ALEF »
BET »
GHIMEL »
DALET »
HE »
VAU »
ZAJIN »
CHET »
TET »
JOD »
KAF »
LAMED »
MEM »
NUN »
SZÁMECH »
PE »
AIN »
CÁDE »
KOF »
RES »
SIN »
TAV »

1Olyan ember vagyok, aki átéltem a nyomorúságot haragjának vesszeje alatt. 2A sötétségbe vitt és vezetett, nem a világosságba. »

4. fejezet

A NEGYEDIK SIRALOM ALEF »
BET »
GHIMEL »
DALET »
HE »
VAU »
ZAJIN »
CHET »
TET »
JOD »
KAF »
LAMED »
MEM »
NUN »
SZAMECH »
PE »
AJIN »
CÁDE »
KOF »
RES »
SIN »
TAV »

1Ó, hogy elhomályosult az arany; megfeketedett a színarany. Szerteszórva hevernek a szentély kövei minden utcasarkon. 2Sion fiait, akiknek értéke színarannyal ért fel, agyagedénynek tekintették, fazekas keze művének. »

5. fejezet

AZ ÖTÖDIK SIRALOM »

1Emlékezz, Uram, arra, ami velünk történt, nézz le ránk és vedd tekintetbe gyalázatunkat! 2Örökrészünk idegenek kezére került, házainkat mások birtokolják. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel