Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés. »
Öröm a megpróbáltatásokban. »
Elfordulás a világtól. »
Tettekben megnyilvánuló hit. »

1Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek. 2Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle megpróbáltatás ér. »

2. fejezet

Őrizkedjetek a személyválogatástól. »
A jócselekedetek gyakorlása. »

1Testvéreim! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. 2Például gyülekezetetekbe belép egy aranygyűrűs, fényes öltözetű férfi, s bemegy egy kopott ruhájú szegény is. »

3. fejezet

A nyelv megfékezése. »
Földi bölcsesség »
A kétféle bölcsesség. »

1Testvéreim, ne akarjatok nagyon sokan tanítókká lenni. Tudjátok meg, hogy ezzel csak annál súlyosabb ítélet vár rátok. 2Hiszen úgyis sok dologban vétünk mindannyian. Aki szavában nem vét, az tökéletes férfi, az féken tudja tartani egész testét is. »

4. fejezet

Kapzsiság. »
Világias lelkület. »
Szeretetlenség. »
Evilági okosság. »

1Honnan a háborúskodás és pártoskodás köztetek? Honnan, ha nem bűnös kívánságaitokból, melyek tagjaitokban viaskodnak? 2Kívántok valamit, de nem teljesül. Öltök és irigykedtek, de nem juthattok semmihez. Veszekedtek és pöröltök, s mégsem értek el semmit, mert nem kértek. »

5. fejezet

A gazdagság veszélyei. »
Befejező intelmek »
Intés a türelemre. »
Intés a kitartó imádságra. »

1Rajta, ti gazdagok, zokogjatok s jajgassatok a rátok törő nyomorúság miatt! 2Gazdagságtok megrothad, ruhátokat moly emészti! Aranyotok, ezüstötök megrozsdásodik! »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel