Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

János harmadik levele »
Gájusz dicsérete. »
Diotrefész megrovása. »
Demetriusz ajánlása. »
Befejezés. »

1Én, „az Öreg”, kedves Gájuszomnak, akit az Igazságban szeretek. 2Kedvesem, kívánom, hogy minden sikerüljön neked és egészséges légy testben is, lélekben is. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel