Keresés a Bibliában

3 1Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül! 2A fenti dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel! 3Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. 4Amikor Krisztus, életetek, nyilvánvalóvá válik, akkor vele együtt ti is nyilvánvalóvá váltok a dicsőségben.
5Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, 6mert ezek miatt sújt[ja] Isten haragja [az engedetlenség fiait]. 7Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. 8Most azonban ti is vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, a rágalmazást, és ajkatokról a gyalázkodó beszédet! 9Ne hazudjatok többé egymásnak!
Levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, 10és magatokra öltöttétek az újat, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. 11Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, rabszolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
12Mint Isten szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget és türelmet! 13Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van valaki ellen! Ahogy az Úr is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! 14Mindezek fölé pedig öltsétek magatokra a szeretetet, mert ez a tökéletes kötelék! 15Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre kaptatok meghívást az egy testben. Legyetek hálásak! 16Krisztus igéjének teljes gazdagsága találjon otthonra közöttetek: tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel; hálatelt szívvel énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és ihletett dalokat Istennek! 17Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa adva hálát az Atyaistennek!
18Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! 19Férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk indulatosak! 20Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban! 21Szülők, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, nehogy bátortalanná váljanak! 22Rabszolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, s ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat! 23Bármit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és ne úgy, mint az embereknek, 24tudván, hogy az Úrtól viszonzásul majd örökséget kaptok. Az Úr Krisztusnak szolgáltok. 25Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincs személyválogatás.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet