Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés és apostoli üdvözlet. »
Hálaadás és könyörgés. »
Krisztus páratlan méltósága »
Krisztus a világ teremtő eszméje és megváltója. »
Az apostol hivatása. »

1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, 2és Timóteus testvér a Kolosszében élő szent és hívő testvéreknek (Jézus) Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől (és az Úr Jézus Krisztustól). »

2. fejezet

A megváltás Krisztusban. »
A helytelen vallási gyakorlatok értéktelensége. »

1Akarom, hogy tudjátok, mekkora küzdelmem van értetek, a laodiceaiakért és mindazokért, akik személyesen nem ismernek, 2hogy szívükben megerősödve és szeretetben egyesülve eljussanak a teljes megértés minden gazdagságára, Isten (az Atya) titkának, (Jézus) Krisztusnak megismerésére. »

3. fejezet

Buzdítás a méltó keresztény életre. »
Állapotbeli kötelességek. »

1Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. 2Ami odafönn van, azzal törődjetek, ne a földiekkel. »

4. fejezet

Befejező intelmek. »
Befejezés »

1Gazdák! Adjátok meg szolgáitoknak, ami jogos és méltányos. Gondoljátok meg, hogy nektek is van Uratok a mennyben. 2Legyetek állhatatosak és éberek a könyörgésben és hálaadásban. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel