Keresés a Bibliában

5 1És ti, gazdagok, sírjatok és jajgassatok a rátok váró nyomorúság miatt! 2Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, 3aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és fölemészti testeteket, mint a tűz. Micsoda kincset gyűjtöttetek az utolsó napokra! 4Íme, a földjeiteket learató munkások bére, amit elcsaltatok, kiált, és az aratók kiáltása eljutott a Seregek Urának a fülébe. 5Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket a mészárlás napjára. 6Elítéltétek, megöltétek az igazat, és senki nem állt nektek ellen.
7Legyetek tehát türelemmel, testvérek, az Úr eljöveteléig! Íme, a földműves várja a föld drága gyümölcsét, és türelemmel van, amíg az meg nem kapja a korai és késői esőt. 8Ti is legyetek türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van! 9Ne panaszkodjatok egymásra, testvérek, nehogy ítéletet vonjatok magatokra! Íme, a bíró az ajtó előtt áll. 10Vegyetek példát, testvérek, a megpróbáltatás elviselésében a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak! 11Íme, boldognak mondjuk azokat, akik türelemmel voltak. Hallottatok Jób állhatatosságáról, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert nagy irgalmú és könyörületes az Úr.
12Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre; hanem legyen számotokra az igen igen s a nem nem, hogy ítélet alá ne essetek!
13Szenved valaki közületek? Imádkozzék! Örvendezik valaki? Énekeljen dicséretet! 14Beteg valaki közületek? Hívassa magához a gyülekezet elöljáróit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében! 15A hitből fakadó imádság megszabadítja az erőtlent, s az Úr fölsegíti. S ha bűn terheli is, bocsánatot nyer. 16Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok! Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 17Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor imájában kérvén kérte, hogy ne legyen eső, nem is esett a földön három évig és hat hónapig.
18Aztán újra imádkozott, és az ég esőt adott, s a föld meghozta gyümölcsét.
19Testvéreim, ha valaki közületek eltévelyedik az igazságtól, de valaki visszatéríti, 20akkor ez utóbbi tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és bűnök sokaságára borít fátylat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet