Keresés a Bibliában

3 1Testvéreim, ne legyen közöttetek sok tanító, hiszen tudjátok, hogy szigorúbb ítélet vár ránk. 2Valójában mindannyian sokat vétkezünk, de ha valaki nem vétkezik szavával, az tökéletes ember, képes arra, hogy megfékezze egész testét. 3Ha a lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. 4Vagy íme, a hajók, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy mégoly kicsiny kormányrúddal oda lehet őket irányítani, ahová a kormányos akarja. 5Ugyanígy a nyelv is: parányi testrész, de nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy kicsi tűz mekkora erdőt felgyújt! 6A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket bemocskolja, egész életünket lángba borítja, és maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. 7Mindenféle vadállat és madár, csúszómászó és tengeri lény megszelídíthető, és meg is szelídítette az ember. 8A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Kiszámíthatatlanul gonosz, tele halálos méreggel. 9Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. 10Egyazon szájból jön az áldás és az átok. Testvéreim, ennek nem szabad így lennie. 11Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? 12Testvéreim, teremhet a füge olajbogyót, és a szőlő fügét? Sós forrás sem ad édes vizet.
13Ki bölcs és értelmes közöttetek? Magatartásával mutassa meg, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! 14De ha szívetekben keserű buzgóság és viszály lakik, akkor ne kérkedjetek, semmibe véve az igazságot! 15Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, szenvedélytől áthatott, és ördögi. 16Mert ahol vetélkedés és viszály dúl, ott zűrzavar van és mindenféle gonoszság. 17A felülről jövő bölcsesség először is tiszta, továbbá békeszerető, méltányos, szelíd szóval meggyőző, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. 18Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok, akik békét teremtenek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet