Keresés a Bibliában

4 1Honnan jönnek a harcok és csatározások közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló szenvedélyek okozzák ezeket? 2Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és viszálykodtok, de nem tudtok célt érni. Viaskodtok és harcoltok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. 3Vagy ha kéritek is, és nem kapjátok meg, akkor azért nem, mert rosszul kéritek: csupán azért, hogy szenvedélyeiteket kielégítsétek. 4Házasságtörők, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Aki tehát barátságot köt a világgal, Isten ellenségévé válik. 5Vagy azt gondoljátok, hogy ok nélkül mondja az Írás:
„Irigységre tör a lélek, amelyet belénk helyezett”?
6De még nagyobb kegyelmet ad. Ezért mondja: Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmét adja. 7Engedelmeskedjetek tehát Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és menekül majd tőletek.
8Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti megosztott lelkűek! 9Bánkódjatok, gyászoljatok, sírjatok! Nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra! 10Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő majd felmagasztal titeket.
11Ne rágalmazzátok egymást, testvérek! Aki rágalmazza testvérét, vagy ítélkezik fölötte, az a Törvényt rágalmazza, és a Törvény fölött ítélkezik. Ha pedig a Törvény fölött ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélőbírája vagy a Törvénynek. 12Csak egy törvényadó és ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszejthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel felebarátod fölött?
13És ti, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk”; 14azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, s milyen lesz életetek. Olyanok vagytok, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. 15Inkább ezt kellene mondanotok:
„Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk tenni.” 16Ti azonban kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. 17Aki tehát tud jót tenni, de nem teszi, bűnt követ el.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

4,5 Az idézet nem az Ószövetségből való. Forrása ismeretlen.

Előző fejezet Következő fejezet