Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1A fenyegető jövendölés, melyet Habakuk próféta látott. 2Meddig kiáltok még, Uram,és nem hallgatsz meg engem?Kiáltozom hozzád: »Erőszak!«,és te nem szabadítasz meg engem? »

2. fejezet

1Kiállok őrhelyemre, megvetem lábamat a sáncon,és figyelek, hogy lássam: mit szól majd hozzám,és mit felel panaszomra. 2És felelt nekem az Úr és mondta:»Írd fel e látomást,és vésd olvashatóan táblákra,hogy könnyen átfuthassa, aki olvassa. »

3. fejezet

1 Habakuk próféta imádsága. A siralmak szerint. 2Uram, eljutott hozzám a te híred,és én megrettentem tetteidtől.Keltsd életre művedet, Uram, a mi időnkben is,a közeli években tedd ismeretessé!De haragodban is gondolj az irgalomra! »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel