Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Az Énekek éneke »
A MENYASSZONY »
AZ ELSŐ ÉNEK »
A MENYASSZONY »
A KAR »
A VŐLEGÉNY »
A MENYASSZONY »
A VŐLEGÉNY »
A MENYASSZONY »

1Az énekek éneke Salamontól: 2Csókoljon meg a szája csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bornál. »

2. fejezet

A VŐLEGÉNY »
A MENYASSZONY »
A MÁSODIK ÉNEK »
A MENYASSZONY »
A VŐLEGÉNY »
A KAR »
A MENYASSZONY »

1Olyan vagyok, mint a szároni nárcisz, én vagyok a völgyek lilioma. 2Mint a bogáncs között a liliom, olyan a mátkám a lányok között. »

3. fejezet

A HARMADIK ÉNEK »
A KAR »

1Éjszaka ágyamban kerestem, akit szeret a lelkem. De hiába kerestem, nem találtam. 2„Azért hát fölkelek, bejárom a várost, keresem a tereken és az utcákon, akit szeret a lelkem.” Hiába kerestem, nem találtam! »

4. fejezet

A VŐLEGÉNY »
A MENYASSZONY »

1De szép vagy, kedvesem, igen szép vagy! Szemeid, mint a galambok a fátyolod mögött. A hajad, akár a kecskenyáj, amely leereszkedik Gileád hegyéről. 2Fogaid a megnyírt juhokhoz hasonlók, amelyek éppen most hagyják el az úsztatót: mind ikreket ellenek, és még egyikük sem vesztette el fiát. »

5. fejezet

A VŐLEGÉNY »
A VŐLEGÉNY »
A MENYASSZONY »
A KAR »
A MENYASSZONY »

1Húgom, mátkám, máris megyek a kertembe, szedem a mirhámat balzsamommal együtt; egyenest a lépből eszem mézemet, megiszom boromat a tejemmel együtt. Barátaim, egyetek, igyatok, ittasodjatok meg, kedveseim! 2Aludtam, de szívem ébren volt. Hallga! Szerelmem kopog (és azt mondja):Nyisd ki az ajtót, húgocskám, kedvesem, galambom, gyöngyöm! Mert a fejemet belepte a harmat, az éjszaka párája a fürtjeimet. »

6. fejezet

A KAR »
A MENYASSZONY »
AZ ÖTÖDIK ÉNEK »
A VŐLEGÉNY »
A KAR »
A MENYASSZONY »

1Hová ment szerelmed, asszonyoknak gyöngye? Hová lett kedvesed, hadd keressük veled?! 2Szerelmesem lement a kertjébe, a balzsamágyakhoz, hogy élvezze kertjét s liliomot szedjen. »

7. fejezet

A VŐLEGÉNY »
A KAR »
A VŐLEGÉNY »
A MENYASSZONY »

1Térj vissza! Térj vissza, Sulammit! Térj vissza, térj vissza, hadd nézzünk meg!Mi az, mit akartok Sulammiton nézni? Tán a körtáncot kettőzött sorokban? 2Mily szép a lábad a sarudban, fejedelmi leány! Csípődnek hajlása olyan, mint valami ékszer, amelyet művészi kezek készítettek. »

8. fejezet

A VŐLEGÉNY »
FÜGGELÉK »
Két kis gúnydal »
Adalékok »
BEVEZETÉS A BÖLCSESSÉG KÖNYVÉHEZ »

1Bár testvérem volnál, és szoptad volna az anyám emlőjét! Ha utcán lelnélek, ott megcsókolnálak, akkor nem vethetne meg érte senki. 2Magammal vinnélek és bevezetnélek anyámnak házába, és tanítgatnál, én meg itatnálak fűszerezett borral, gránátalma-musttal. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel