Keresés a Bibliában

5 1Az időpontokról és alkalmakról nem szükséges írnom nektek, testvérek, 2mert magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 3Amikor azt mondják, „Béke és biztonság van”, akkor tör rájuk hirtelen a pusztulás, mint a várandós asszonyra a vajúdás, és nem fognak megmenekülni. 4Ti azonban, testvérek, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. 5Ugyanis valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 6Akkor hát ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! 7Akik alszanak, éjjel alszanak, és a részegeskedők éjjel részegeskednek. 8Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok! Vegyük magunkra a hit és a szeretet mellvértjét, és sisak gyanánt az üdvösség reményét! 9Mert Isten nem haragra szánt minket, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által, 10aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. 11Ezért bátorítsátok egymást, és legyetek egymás épülésére, ahogy teszitek is.
12Kérünk titeket, testvérek, méltányoljátok azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket! 13Munkájuk miatt nagy becsben tartsátok őket! Éljetek egymással békében! 14Arra buzdítunk titeket, testvérek, hogy intsétek a fegyelmezetleneket, bátorítsátok az aggodalmaskodókat, karoljátok fel az erőtleneket, és legyetek türelemmel mindenkihez! 15Vigyázzatok, senki se fizessen rosszal a rosszért, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt! 16Mindenkor örüljetek, 17szüntelenül imádkozzatok, 18adjatok hálát mindenért! Ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra! 19A Lelket ne oltsátok ki, 20a prófétálást ne vessétek meg! 21Mindent vizsgáljatok meg, s a jót tartsátok meg! 22A gonoszság minden formájától tartózkodjatok!
23A béke Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére! 24Aki titeket hív, hűséges, és véghez is viszi. 25Testvérek, imádkozzatok értünk is!
26Köszöntsetek minden testvért szent csókkal!
27Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok föl ezt a levelet minden testvérnek!
28Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet