Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Bevezetés »
Köszönet és elismerés. »

1Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, az Istenben, az Atyában és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség. 2Mindenkor hálát adunk mindnyájatokért Istennek, amikor imádságainkban megemlékezünk rólatok. »

2. fejezet

Föllépése Tesszalonikában. »
Az elért eredmény. »
A viszontlátás vágya. »

1Magatok is tudjátok, testvérek, hogy megjelenésünk köztetek nem volt eredménytelen. 2Előzőleg ugyan, mint tudjátok, Filippiben szenvedés és bántalom ért, de Istenünkben bízva a sok nehézség közt is mertük hirdetni Isten evangéliumát. »

3. fejezet

Timóteus jó hírei. »

1Ezért, mivel már nem bírtuk tovább, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénben, 2és elküldtük hozzátok Timóteus testvérünket, Krisztus hirdetésében Isten szolgáját. »

4. fejezet

Istennek tetsző élet. »
Felebaráti szeretet. »
Az elhunytak sorsa. »

1Egyébként, testvérek, kérünk és intünk titeket az Úr Jézusban: amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre előbbre haladjatok. 2Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen utasításokat adtunk nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek. »

5. fejezet

A keresztény éberség. »
Végső intelmek. »
Befejezés »

1Ami az időt és órát illeti, testvérek, arról szükségtelen írnom. 2Hiszen magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel