Keresés a Bibliában

1 1Pál, Silvanus és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének, amely Istenben, az Atyában és az Úrban, Jézus Krisztusban él: kegyelem néktek és béke!
2Hálát adunk Istennek mindig mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban; és szüntelenül 3emlegetjük Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hiteteket, fáradságot nem kímélő szereteteteket és Urunk, Jézus Krisztus iránti reményetek állhatatosságát. 4Tudjuk, Istentől szeretett testvérek, hogy ő választott ki titeket. 5Evangéliumunk ugyanis nemcsak szavakkal jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és szilárd meggyőződéssel is. Ti is tudjátok, hogyan léptünk fel közöttetek érdeketekben. 6Ti pedig követőinkké és az Úr követőivé lettetek, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét, 7úgyhogy példává is váltatok minden hívő számára Makedóniában és Akhaiában. 8Tőletek terjedt tovább az Úr szava, és nemcsak Makedóniába és Akhaiába, hanem mindenhová eljutott Istenbe vetett hitetek híre, úgyhogy szükségtelen is erről bármit mondanunk, 9ugyanis ők maguk hirdetik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, 10és várjátok a mennyből Fiát, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, s aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet