Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Náhum könyve »
Zsoltár. Az Úr haragja »
Jövendölés Júdáról és Ninivéről (Júdáról) »
(Asszíriáról) »
(Júdáról) »
(Ninive királyáról) »

1Jövendölés Ninivéről. Az elkosi Náhum látomásának könyve. 2Az Úr féltékeny és bosszúálló Isten, bosszút áll az Úr, és nagyon haragszik, bosszút áll az Úr ellenségein, nem könyörül ellenfelein. »

2. fejezet

(Júdáról) »
A támadás »
Intelem Asszíria oroszlánjához »

1Nézzétek, fut a hegyeken a hírvivő és hirdeti: „Szabadulás!” Tartsd meg ünnepeidet, Júda, teljesítsd fogadalmaidat, mert Béliál nem látogat el többé hozzád: mindenestül elpusztult. »

3. fejezet

Intelem Ninivéhez bűnei miatt »
Théba példája »
Ninive védekezése fölösleges »
A sáskák rajzása »
Siratóének »

1Jaj a vérengző városnak, amely tele van hazugsággal és rablással, és folyvást fosztogat! 2Hallga! Csattog az ostor, dübörög a kerék. Száguldó lovak és vágtató szekerek! »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel