Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés és apostoli üdvözlet. »
Hálaadás. »
Hűség az Úr szolgálatában »
Az evangélium bátor hirdetése. »

1Pál, Isten akaratából a Krisztus Jézusban való élet hirdetésére Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, szeretett fiának. 2Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól. »

2. fejezet

Az apostoli munka jutalma. »
Helyes magatartás a tévtanítókkal szemben »
A jelen nehézségei. »

1Légy hát erős, fiam, Krisztus Jézus kegyelmének erejével. 2Amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, közöld megbízható emberekkel, akik mások oktatására is alkalmasak. »

3. fejezet

A jövő veszélyei. »
Kitartás az apostoli munkában. »

1Tudd meg, hogy a végső napokban veszedelmes idők következnek. 2Az emberek önzők lesznek, kapzsik, kérkedők, kevélyek, szitkozódók, szüleiknek engedetlenek, »

4. fejezet

Befejezés »

1Kérve kérlek Istenre s Krisztus Jézusra, ki ítélni fog eleveneket és holtakat, az ő eljövetelére és országára: 2hirdesd az igét! Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel! »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel