Keresés a Bibliában

2 1Levetvén hát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők vágyakozzatok az Úr szavának hamisítatlan tejére, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, 3hiszen megízleltétek, hogy jó az Úr. 4Mivel hozzá, az élő kőhöz járultatok, amelyet az emberek elvetettek, de Isten előtt kiválasztott és drága, 5ti magatok is mint élő kövek lelki házzá, szent papsággá épültök, hogy Istennek tetsző, lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. 6Ezért áll az Írásban: Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott, drága sarokkövet, és aki benne bízik, meg nem szégyenül. 7Nektek tehát, hívőknek, megbecsülés, azoknak pedig, akik nem hisznek, az a kő, amelyet az építők megvetettek, sarokkővé lett, 8botláskővé és botrány sziklájává. Ezek megbotlanak, mert nem engedelmeskednek az igének. Erre is rendeltettek. 9Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nép vagytok, melyet Isten tulajdonába vett, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket. 10Akik egykor nem voltatok nép, most Isten népe vagytok, s akik számára nem volt irgalom, most irgalomra találtatok.
11Szeretteim, mint jövevényeket és idegeneket arra kérlek titeket, hogy tartózkodjatok a testi szenvedélyektől, melyek a lélek ellen harcolnak! 12Éljetek nemes és szép életet a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket mint gonosztevőket, jó tetteiteket látva dicsőítsék Istent a látogatás napján!
13Az Úr miatt engedelmeskedjetek minden emberi hatalomnak, akár a császárnak mint legfőbb hatalomnak, 14akár a helytartóknak, akiket ő küld, hogy megbüntessék a gonosztevőket, és megdicsérjék azokat, akik jót tesznek. 15Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az ostobák tudatlanságát. 16Mint szabad emberek engedelmeskedjetek! Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. 17Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, Istent féljétek, a császárt tiszteljétek!
18A házaknál lévő rabszolgák teljes tisztelettel engedelmeskedjenek uraiknak, ne csak a jóknak és engedékenyeknek, hanem a rigolyásoknak is!
19Mert érdem az, ha valaki Istenre figyelő lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. 20Mert ugyan milyen kiválóság az, ha – mivel rosszat tettetek, és verést kaptok – tűritek? Ellenben ha jót cselekedve kell szenvednetek, és tűritek, az érdem Isten előtt. 21Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy nyomdokába lépjetek. 22Bűnt nem követett el, álnokság sem hagyta el száját. 23Amikor gyalázták, nem viszonozta; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem mindent arra bízott, aki igazságosan ítél. 24Bűneinket maga vitte fel testében a keresztfára, hogy meghalva a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Sebei által gyógyultatok meg. 25Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet