Keresés a Bibliában

4 1Mivel Krisztus testben szenvedett, ti is vértezzétek föl magatokat ugyanazzal a meggyőződéssel – azaz, hogy aki testileg szenved, ment a bűntől –, 2hogy többé ne emberi szenvedélyek, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralévő idejét! 3Elég volt, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásban, szenvedélyektől hajtva, részegeskedésben, dorbézolásban, tivornyázásban és botrányos bálványimádásban éltetek. 4Azért rökönyödnek meg rajtatok, mert nem rohantok velük együtt ugyanabba a kicsapongásba. Mivel Istent káromolják, 5számot fognak adni annak, aki kész arra, hogy ítéljen eleveneket és holtakat. 6Mert a holtaknak is azért hirdették az evangéliumot, mert jóllehet emberi mérték szerint ítélet alá estek testükben, Isten előtt élnek a Lélek által.
7Közel van mindennek a vége. Legyetek hát bölcsek és józanok, hogy tudjatok imádkozni! 8Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó, mert a szeretet bűnök sokaságára borít fátylat. 9Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül! 10Mint Isten sokszínű kegyelmének jó sáfárai, legyetek egymás szolgálatára, ki-ki azzal az adománnyal, amit kapott! 11Ha valaki beszél, Isten igéjét hirdesse; ha valaki szolgál, az Istentől kapott erővel tegye, hogy mindenben dicsőíttessék Isten Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
12Szeretteim, a tűzpróbán, amely kísértés gyanánt tör rátok, ne rökönyödjetek meg, mintha valami döbbenetes dolog érne titeket! 13Ellenkezőleg, örüljetek, hogy részesültök Krisztus szenvedésében, hogy dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örvendezhessetek! 14Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke nyugszik rajtatok. 15Senki se szenvedjen tehát közületek azért, mert gyilkos, tolvaj, gonosztevő vagy csaló! 16Ha azonban valaki mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent azzal, hogy ez az osztályrésze! 17Mert itt az idő, hogy elkezdődjék az ítélet Isten háza népén. Ha pedig rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek Isten evangéliumában? 18És ha az igaz is alig menekül meg, mi lesz akkor az istentelennel és a bűnössel? 19Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok ajánlják életüket a hű Teremtőnek azzal, hogy kitartanak a jó tettekben!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet