Keresés a Bibliában

2 1Gyermekeim, ezeket azért írom nektek, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnt követ el, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. 2Ő az engesztelő áldozat a bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.
3Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk parancsait. 4Aki azt mondja, „Ismerem”, de parancsait nem tartja meg, hazudik, és nincs meg benne az igazság. 5De aki megtartja igéjét, abban Isten szeretete valóban tökéletes. Ezáltal ismerjük fel, hogy benne vagyunk. 6Aki azt állítja, hogy benne marad, annak úgy kell járnia, ahogyan ő járt.
7Szeretteim, nem új parancsot írok nektek, hanem a régi parancsot, amelyet kezdettől fogva ismertek. A régi parancs az az ige, amit hallottatok. 8Mindazonáltal új parancsot írok nektek – s ez éppúgy vonatkozik rátok, mint őrá –, ugyanis a sötétség már oszladozik, és az igazi világosság ragyog. 9Aki azt állítja, hogy a világosságban van, de gyűlöli testvérét, az még mindig a sötétségben van. 10Aki szereti testvérét, a világosságban lakozik, s nem vezet botlásra senkit. 11Aki azonban gyűlöli testvérét, az sötétségben van, és a sötétségben jár, nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította.
12Írom nektek, gyermekek: „Bűneitek bocsánatot nyertek az ő neve által.” 13Írom nektek, atyák: „Megismertétek azt, aki kezdettől fogva van.” Írom nektek, ifjak: „Legyőztétek a Gonoszt.” 14Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje bennetek marad, és legyőztétek a Gonoszt.
15Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, 16mert minden, ami a világban van – a test sóvárgása, a szemek sóvárgása és a hivalkodó élet –, nem az Atyától van, hanem a világból. 17A világ pedig elmúlik sóvárgásával együtt. De aki teljesíti Isten akaratát, örökre megmarad.
18Gyermekeim, itt az utolsó óra! Hallottátok, hogy jön egy antikrisztus. Most sok antikrisztus támadt. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. 19Közülünk mentek ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közénk tartoztak volna, megmaradtak volna velünk. Rajtuk kellett nyilvánvalóvá válnia annak, hogy nem mindenki közülünk való. 20Titeket azonban fölkent a Szent, és mindannyian az ismeret birtokában vagytok. 21Nem azért írok nektek, mert nem ismeritek az igazságot, hanem azért, mert ismeritek, és azért, mert az igazságból semmiféle hazugság nem származik.
22Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Az az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. 23Aki tagadja a Fiút, annak az Atya sincs. Aki megvallja a Fiút, azé az Atya is. 24Bennetek az maradjon meg, amit kezdettől fogva hallottatok! Ha megmarad bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. 25Ez az ígéret, amelyet ő maga tett nekünk: az örök élet.
26Ezeket azok miatt írom nektek, akik félre akarnak vezetni titeket. 27Bennetek maradjon meg a tőle kapott kenet, és akkor nincs szükségetek arra, hogy bárki is tanítson titeket, mert a tőle kapott kenet – amely igaz, és nem hazug – tanít titeket mindenben. Maradjatok meg abban, ahogy tanított titeket.
28Most tehát maradjatok meg őbenne, gyermekeim, hogy ha majd megjelenik, bizalommal lehessünk iránta, és eljövetelekor ne kelljen szégyent vallva távoznunk előle! 29Ha tudjátok, hogy ő igazságos, akkor azt is tudnotok kell, hogy mindenki, aki az igazságosság szerint cselekszik, tőle való.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet