Keresés a Bibliában

5 1Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki a szülőt szereti, szereti szülöttét is. 2Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük Istent, és megtesszük parancsait. 3Az ugyanis az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait, és parancsai nem nehezek, 4mert mindenki, aki az Istentől született, győzedelmeskedik a világon. S a győzelem, mely legyőzi a világot, a hitünk.
5Ugyan ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? 6Ő az, Jézus Krisztus, aki a víz és a vér által jött. Nem csupán a víz által, hanem a víz és a vér által. A Lélek pedig tanúságot tesz, mert a Lélek az igazság. 7Tehát hárman tanúskodnak: 8a Lélek, a víz és a vér, és hármuk tanúsága egybehangzó. 9Ha az emberek tanúságát elfogadjuk, Isten tanúsága többet jelent, mert Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett a Fia mellett. 10Aki hisz Isten Fiában, magában hordja az ő tanúságát. Aki nem hisz Istennek, hazugságot tulajdonít neki, mert nem hisz tanúságában, amelyet Isten a Fia mellett tett. 11A tanúság ez: Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. 12Aki magáénak tudhatja a Fiút, annak van élete, aki nem tudhatja magáénak Isten Fiát, annak nincs élete.
13Ezeket azért írom nektek – akik hisztek Isten Fia nevében –, hogy tudatában legyetek: örök életetek van.
14Iránta való bátor bizalmunk alapja: bármit is kérünk akarata szerint, meghallgatja. 15Ha pedig tudjuk, hogy bármit is kérünk, meghallgat bennünket, akkor azt is tudjuk, hogy amit kértünk, azt megkapjuk.
16Ha valaki látja, hogy testvére bűnt követ el – olyat, ami nem vezet a halálra –, imádkozzék, és életre segíti azokat, akik nem halálra vezető bűnt követtek el. Van halálra vezető bűn is. Nem ezzel kapcsolatban mondom, hogy fohászkodjék. 17Minden igaztalanság bűn, de van olyan bűn is, amely nem vezet a halálra.
18Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, mert Isten Szülöttje megóvja, és a Gonosz nem is érintheti. 19Tudjuk, hogy Istentől valók vagyunk, és hogy az egész világ a Gonosz hatalmában van. 20Tudjuk, hogy Isten Fia eljött, és értelmet adott nekünk ahhoz, hogy megismerjük az Igazat, és az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az igaz Isten és az örök élet.
21Gyermekeim, óvakodjatok a bálványoktól!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet