Keresés a Bibliában

4 1Gazdák! Adjátok meg szolgáitoknak, ami jogos és méltányos. Gondoljátok meg, hogy nektek is van Uratok a mennyben.

Befejező intelmek.

2Legyetek állhatatosak és éberek a könyörgésben és hálaadásban. 3Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten adja meg a beszéd készségét Krisztus titkának hirdetésére – ezért vertek bilincsbe –, 4hogy úgy tárjam föl azt, amint kötelességem. 5A kívülállókkal szemben okosan viselkedjetek.

Befejezés

6Az időt jól értékesítsétek. Beszédetek legyen mindig szíves, sóval ízes, s akkor helyesen tudtok majd megfelelni mindenkinek. 7Ami az én helyzetemet illeti, arról majd mindent elmond nektek Tichikusz, kedves testvérem, hű szolgám és munkatársam az Úrban. 8Éppen azért küldöm hozzátok, hogy tudomást szerezzetek helyzetemről, s hogy megvigasztalja szíveteket. 9Vele megy kedves és hű testvérem, Onezimusz, aki földitek. Ők majd beszámolnak mindenről, ami itt történik. 10Köszönt titeket fogolytársam Arisztarchusz és Márk, Barnabás unokaöccse. A rá vonatkozó rendelkezéseimet már megkaptátok. Ha hozzátok érkezik, fogadjátok szívesen. 11Köszönt továbbá Jézus is, másik nevén Jusztusz. A zsidók közül ezek egyedüli munkatársaim Isten országának érdekében. 12Valóban vigasztalásomra voltak. Köszönt titeket földitek, Epafrász, Krisztus Jézus szolgája. Ő állandóan küzd értetek imáiban, hogy teljesen és tökéletesen megvalósítsátok Isten akaratát. 13Tanúskodom róla, hogy sokat dolgozik értetek és azokért, akik Laodíceában és Hierapoliszban élnek. 14Köszönt titeket Lukács, kedves orvosunk és Démász. 15Köszöntsétek a Laodíceában élő testvéreket és Nimfát meg a házában lévő közösséget. 16Ha majd fölolvasták ezt a levelet nálatok, gondoskodjatok róla, hogy a laodíceai egyházban is fölolvassák. Ti meg a laodíceaiakét olvassátok el. 17Archippusznak mondjátok meg: légy rajta, hogy az Úrban kapott hivatásodat teljesítsd! 18Itt a saját kezű köszöntésem: Pál. Emlékezzetek meg bilincseimről. Kegyelem veletek! (Amen.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet