Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés és apostoli üdvözlet. »
Gondoskodás a krétai egyházról »
Egyházi elöljárók rendelése. »
Harc a tévtanítókkal szemben. »

1Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola, Isten választottainak hite és az igazság ismerete végett, 2mely istenfélelemre vezet és az örök élet reményét adja. Ezt örök idők előtt megígérte az igazmondó Isten, »

2. fejezet

Lelkipásztori tanácsok. »
A megváltás kegyelme. »

1Te azt hirdesd, ami az üdvös tanításnak megfelel. 2Az idősebb férfiak józanak, tisztességesek, Megfontoltak legyenek; a hitben, szeretetben és türelemben erősek. »

3. fejezet

Engedelmesség az elöljárókkal szemben. »
Óvás a hamis tanításoktól. »
Befejezés »

1Figyelmeztesd őket, hogy vessék alá magukat a fejedelmeknek és a hatóságoknak, engedelmeskedjenek és legyenek minden jóra készek. 2Senkit se szidalmazzanak és ne veszekedjenek, hanem legyenek elnézők, s tanúsítsanak mindenki iránt mindig nagy szelídséget. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel