Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés és apostoli üdvözlet. »
Hálaadás és könyörgés. »
Tájékoztatás az apostoli munkáról »
A római misszió. »
Az apostol helyzete. »
Buzdítás az egyetértésre. »

1Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, a Filippiben élő összes szenteknek, az elöljárókkal és diakónusokkal együtt. 2Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól. »

2. fejezet

Krisztus példája. »
Buzgóság a jóban. »
Timóteus és Epafroditosz küldetése. »

1Ha tehát ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség és a részvevő szeretet, 2tegyétek örömömet teljessé azzal, hogy egyetértetek, egymást szeretitek, együtt éreztek, egyet gondoltok. »

3. fejezet

Óvás a zsidó tévedésektől. »
Keresztény életeszmény. »
Állhatatosság az Úrban. »

1Egyébként testvéreim, örvendjetek az Úrban. Nekem nincs terhemre, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket pedig megerősít. 2Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megcsonkítottaktól. »

4. fejezet

Befejező intelmek. »
Az apostol hálája. »
Befejezés »

1Ezért, szeretett testvéreim, kedveseim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim! 2Evódiát és Szintichét nagyon kérem, értsenek egyet az Úrban. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel