Keresés a Bibliában

2 1Akarom, hogy tudjátok, mekkora küzdelmem van értetek, a laodiceaiakért és mindazokért, akik személyesen nem ismernek, 2hogy szívükben megerősödve és szeretetben egyesülve eljussanak a teljes megértés minden gazdagságára, Isten (az Atya) titkának, (Jézus) Krisztusnak megismerésére. 3Benne rejlik a tudomány és bölcsesség minden kincse.

A megváltás Krisztusban.

4Ezt azért mondom, hogy senki tetszetős szavakkal meg ne tévesszen titeket. 5Ha testben távol is, lélekben köztetek vagyok és örülök, hogy a köztetek uralkodó rendet és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát láthatom. 6Mivel tehát Uratoknak ismertétek el Krisztus Jézust, éljetek is benne. 7Verjetek benne gyökeret és épüljetek rá, erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s legyen túláradó a hálaadástok. 8Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen bölcselettel és hamis tanítással, ami emberi hagyományon s e világ elemein alapul, nem pedig Krisztuson. 9Benne lakik testileg az Istenség egész teljessége, benne ti is ennek a teljességnek lettetek részesei: 10benne, aki minden fejedelemség és hatalmasság feje. 11Benne vagytok körülmetélve, nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem az érzéki test levetésével, ami a krisztusi körülmetélés. 12Vele temettek el a keresztségben, vele is támadtok föl az Isten erejébe vetett hit által, aki föltámasztotta őt halottaiból. 13Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségtek miatt holtak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket, 14a követelményeivel terhünkre szóló adóslevelet pedig eltörölte és a keresztre szögezve megsemmisítette. 15Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket és Krisztus által diadalmaskodott rajtuk.

A helytelen vallási gyakorlatok értéktelensége.

16Senki ne ítéljen meg tehát titeket étel-ital dolgában, s ünnepre, újholdra vagy szombatra vonatkozó dolgokban. 17Hiszen mindez csak árnyéka a jövendőnek. A valóság Krisztusban van. 18Senki ne mondjon titeket méltatlanoknak a jutalomra, főleg az ne, aki alázatoskodásban s az angyalok tiszteletében tetszeleg magának, aki látomásokkal hivalkodik, érzékies gondolkodásban oktalanul fölfuvalkodik 19és nem ragaszkodik ahhoz, aki a fej. Ez gyarapítja az egész ízekkel és izmokkal összekapcsolt testet isteni növekedésében. 20Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemeinek, miért vesztek magatokra olyan kötelezettségeket, mintha még a világban élnétek? 21„Ne fogd meg! Ne ízleld! Hozzá ne nyúlj!” 22Hiszen mindez arra való, hogy használat közben elpusztuljon. Csak emberi parancsokról és tanításokról van szó. 23Ezek az önkényes vallási gyakorlatokkal, alázatoskodással és önsanyargatással a bölcsesség látszatát keltik, de nincs semmi értékük, csak a test kielégítésére szolgálnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet