Keresés a Bibliában

4 1Ezért, szeretett testvéreim, kedveseim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!

Befejező intelmek.

2Evódiát és Szintichét nagyon kérem, értsenek egyet az Úrban. 3Téged is kérlek, igaz munkatársam, légy segítségükre azoknak, akik velem együtt fáradtak az evangélium hirdetésében, Kelemennel és többi munkatársammal együtt, akiknek neve föl van jegyezve az élet könyvében. 4Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom: örvendjetek! 5Lelki jóságtokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. 6Ne aggódjatok semmiért, hanem mindazt, amit kértek hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek Isten színe elé. 7Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. 8Végül, testvéreim, irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. 9Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és nálam láttatok, azt tegyétek, és veletek lesz a béke Istene.

Az apostol hálája.

10Igen megörültem az Úrban, hogy végre ismét abban a helyzetben vagytok, hogy rólam is gondoskodhattok. Gondoltatok rá azelőtt is, de nem volt rá módotok. 11Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, hiszen megtanultam, hogy beérjem azzal, amim van. 12Tudok nélkülözni, de tudok bővelkedni is. Minden helyzetben mindenhez hozzászoktam: jóllakáshoz és éhezéshez, bővelkedéshez és nélkülözéshez. 13Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad. 14Mégis jól tettétek, hogy részvéttel voltatok nyomorúságomban. 15Ti is tudjátok, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Makedóniából elindultam, egyetlen egyház sem állt velem az adás és viszonzás kapcsolatában, csak ti. 16Már Tesszalonikába is küldtetek egyszer-másszor, amire szükségem volt. 17Nem mintha az adományra vágynék, hanem csak a gyümölcsét áhítom, amely bőségesen javatokra lesz írva. 18Megvan mindenem, sőt bővelkedem. Bőven el vagyok látva, amióta Epafroditosztól átvettem, amit küldtetek, mint kellemes illatú, Istennek tetsző, kedves áldozatot. 19Az én Istenem Jézus Krisztus által a dicsőségben kielégít majd gazdagsága szerint mindennel, amire szükségtek van.

Befejezés

20Istennek, a mi Atyánknak, legyen dicsőség örökkön-örökké. Amen. 21Köszöntsetek minden szentet Jézus Krisztusban. Köszöntenek titeket a testvérek, akik nálam vannak. 22Köszönt titeket valamennyi szent, főkép a császár házából valók. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel! (Amen.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet