Keresés a Bibliában

Buzdítás a méltó keresztény életre.

Óvás a zsidó tévedésektől.

3 1Egyébként testvéreim, örvendjetek az Úrban. Nekem nincs terhemre, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket pedig megerősít. 2Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megcsonkítottaktól. 3A körülmetéltek ugyanis mi vagyunk, akik lélekben szolgálunk Istennek, akik Krisztus Jézusban dicsekszünk, s nem a testben bízunk, 4noha én a testben is bízhatnék. Ha más azt tartja, hogy bízhatik a testben, én még inkább. 5Nyolcadnapra körülmetéltek, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, zsidó vagyok a zsidók közül. Törvénytartó farizeus voltam, 6(Isten) egyházának szenvedélyes üldözője, s a törvényhez szabott igaz életben kifogástalan.

Keresztény életeszmény.

7Ám, amit egykor előnyömnek tekintettem, azt Krisztusért akadálynak tartom. 8Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent akadálynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. 9Hiszen én nem a törvény alapján igazultam meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által. Isten ugyanis a hit által tett megigazulttá, 10hogy megismerjem őt: föltámadásának erejét, de a szenvedésében való részesedést is. Hasonló akarok lenni hozzá halálában, 11hogy eljussak a halálból való föltámadásra. 12Nem mintha már elértem volna, s tökéletes volnék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, mert már Krisztus Jézus is magához ragadott. 13Testvérek, én nem gondolom, hogy már magamhoz ragadtam. 14De ezt igen: felejtem ami mögöttem van, s az előttem lévő után rugaszkodom. Futok a kitűzött cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyre Isten fölülről hívott meg Krisztus Jézus által. 15Mi, tökéletesek így gondolkodjunk. Amiben még másképp gondolkodtok, azt Isten majd föltárja nektek. 16De amit már elértünk, abban tartsunk ki.

Állhatatosság az Úrban.

17Kövessétek példámat, testvérek! Figyeljetek azokra, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok. 18Ismételten megmondtam ugyanis, s most könnyezve mondom: sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. 19Végük a pusztulás, istenük a has, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, eszüket a földieken járatják. 20A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is: az Úr Jézus Krisztust. 21Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet