Keresés a Bibliában

3 1Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Mindkettőben emlékeztetés által próbálom ébren tartani tiszta gondolkodásotokat, 2hogy eszetekbe jussanak a szent próféták egykor mondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolata. 3Mindenekelőtt tudjátok meg, hogy az utolsó napokban gúnyolódók jönnek, akik mindenből gúnyt űznek, akik szenvedélyeik szerint élnek, 4és ezt mondják: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Hiszen amióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, ahogyan a teremtés kezdetétől fogva van.” 5Mert szántszándékkal úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy az egek régóta léteztek, és a föld is, amely a vízből és a víz által állt elő Isten szavára. 6Ez által az isteni szó által pusztult el az akkori világ, amikor elárasztotta az özönvíz, 7a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által maradtak fönn, hogy tűznek tartassanak fenn az ítélet és az istentelen emberek pusztulása napjáig.
8Egyvalami azonban ne kerülje el a figyelmeteket, szeretteim! Az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap.
9Az Úr nem késlekedik az ígérettel, amint néhányan gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elpusztuljanak, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. 10El fog jönni az Úr napja, mint egy tolvaj. Akkor az egek szörnyű robajjal elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, s a föld és a rajta lévők nem lesznek többé.
11Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és vallásosan kell élnetek nektek, 12akik várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! 13Ígérete szerint új eget és új földet várunk, ahol igazság lakozik.
14Ezért tehát, szeretteim, amíg ezeket várjátok, azon legyetek, hogy ő békében, tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket! 15Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek, ahogy szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint 16minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amit a tudatlanok és az ingadozók kiforgatnak, mint más írásokat is, a maguk vesztére.
17Ti, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy a megátalkodottak tévelygése el ne sodorjon, és meggyőződésetektől el ne tántorítson benneteket! 18Inkább növekedjetek a kegyelemben és Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóság napján!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet