Keresés a Bibliában

1 1Én, az Öreg, a kiválasztott Úrnőnek és gyermekeinek, akiket az igazságban szeretek – 2de nem csak én, hanem mindazok, akik ismerik az igazságot –, annak az igazságnak az erejében, amely bennünk van, és örökre velünk marad. 3Kegyelem, irgalom és béke lesz velünk Istentől, az Atyától, és Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, igazságban és szeretetben.
4Nagy örömömre szolgált, hogy gyermekeid között olyanokat találtam, akik az igazságban járnak a parancs szerint, amit az Atyától kaptunk. 5Most arra kérlek, Úrnő – nem mintha új parancsot írnék neked, hisz kezdettől ez a parancs: szeressük egymást! 6Ez a szeretet azt jelenti, hogy parancsai szerint élünk. Ez a parancs, amelyet kezdettől fogva hallottatok:
„Éljetek szeretetben!”
7Mert sok csaló jelent meg a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Az ilyen csaló és antikrisztus. 8Figyeljetek magatokra, nehogy leromboljátok, amiért megdolgoztunk, hanem hogy teljes bért kapjatok!
9Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem megszegi azt, nem tudhatja magáénak Istent. Aki megmarad a tanításban, magáénak tudhatja az Atyát és a Fiút is. 10Ha valaki nem ezzel a tanítással megy hozzátok, ne fogadjátok be házatokba, és ne köszöntsétek! 11Mert aki köszönti, részese gonosz tetteinek.
12Még sok mindenről kellene írnom, de nem akarom papírra és tintára bízni. Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és élőszóval mondhatom el, hogy örömünk teljes legyen.
13Köszöntenek kiválasztott nővéred gyermekei.

KNB SZIT STL BD RUF KG