Keresés a Bibliában

A jövő veszélyei.

3 1Tudd meg, hogy a végső napokban veszedelmes idők következnek. 2Az emberek önzők lesznek, kapzsik, kérkedők, kevélyek, szitkozódók, szüleiknek engedetlenek, 3rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, 4árulók, vakmerők és fölfuvalkodottak. Inkább a gyönyört keresik majd, mint az Istent. 5Az istenfélelem látszatát keltik, de a lényegét megtagadják. Kerüld az ilyeneket. 6Ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba s megnyernek maguknak olyan nőket, akiket vétkek terhelnek és mindenféle vágy hajt; 7azokat, akik mindig csak tanulnak, de az igazság ismeretére soha el nem jutnak. 8Mint ahogy Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy szegülnek ellene ezek az igazságnak – romlott elméjű, megbízhatatlan hitű emberek. 9Ám sokra nem jutnak, mert oktalanságuk mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, mint ahogy azoké is azzá vált.

Kitartás az apostoli munkában.

10Te azonban megértetted tanításomat, életmódomat, életcélomat, hitemet, kitartásomat, szeretetemet, türelmemet, 11üldöztetésemet és szenvedéseimet – mindazt, ami Antióchiában, Ikóniumban és Lisztrában ért. Miféle üldözést nem viseltem el? De az Úr valamennyiből kimentett. 12Hiszen mindaz, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban, üldözést szenved. 13A gonoszok és csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek, tévedésbe ejtenek és tévelyegnek. 14Te azonban tarts ki abban, amit tanultál és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. 15Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: az képes arra, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által az üdvösségre oktasson téged. 16Minden Istentől sugalmazott Írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, 17hogy Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre kész legyen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet