Keresés a Bibliában

Az apostoli munka jutalma.

2 1Légy hát erős, fiam, Krisztus Jézus kegyelmének erejével. 2Amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, közöld megbízható emberekkel, akik mások oktatására is alkalmasak. 3Viseld el a szenvedéseket velem együtt, mint Krisztus Jézus hű katonája. 4A katona nem vesződik mindennapi dolgokkal, különben nem jár kedvében annak, akinek zsoldjába szegődött. 5A versenyző is csak akkor nyer babérkoszorút, ha szabályszerűen küzd. 6A termésből is az első rész a fáradozó földművest illeti. 7Gondold meg jól, amit mondok: az Úr majd megadja neked, hogy mindezt meg is értsed. 8Emlékezzél arra, hogy (az Úr) Jézus Krisztus, Dávid sarja, föltámadt holtából. Így hangzik az én evangéliumom. 9Ezért szenvedek még bilincseket is, mint egy gonosztevő. Ám Isten igéje nincs megbilincselve. 10A választottakért tehát mindent eltűrök, hogy az örök dicsőséggel ők is elnyerjék az üdvösséget Krisztus Jézusban. 11Igaz beszéd ez: ha vele halunk, vele is fogunk élni. Ha kitartunk, vele is fogunk uralkodni. 12Ha viszont megtagadjuk, ő is megtagad minket.

Helyes magatartás a tévtanítókkal szemben

13Ám ha hűtlenné válunk, ő azért hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.

A jelen nehézségei.

14Ezekre figyelmeztess és hívd Istent bizonyságul, hogy ne vitatkozzanak üres szavakról: nem jó az semmire, csak a hallgatók megrontására. 15Törekedjél arra, hogy Isten megbízható munkása légy, akinek nincs miért szégyenkeznie, s aki helyesen hirdeti az igazság igéjét. 16Kerüld azonban a világias, üres fecsegést, mert többnyire csak istentelenségre vezet. 17Az ilyenek fecsegése úgy terjed, mint a rákfene. Közéjük tartozik Himeneusz és Filétosz is, 18akik eltévelyedtek az igazságtól, mert azt hangoztatják, hogy a föltámadás már megtörtént, s jó néhány ember hitét megzavarták. 19Ám Isten erős építménye szilárdan áll s ez van ráírva: „ Az Úr ismeri övéit!” Továbbá: „Aki az Úr nevét hívja segítségül, hagyja abba a bűnözést!” 20De hiszen a nagy házban nemcsak arany- és ezüsteszközök, hanem fa- és cserépedény is van; azok tisztességes, ezek alantas használatra. 21Aki ilyen emberektől tartózkodik, az tisztességes rendeltetésű, megszentelt, gazdájának hasznos s minden jóra alkalmas eszköz lesz. 22Kerüld az ifjúkor vágyait, törekedjél igaz életre, hitre, (reményre), szeretetre és békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. 23Térj ki az oktalan és fegyelmezetlen viták elől, hiszen tudod, hogy veszekedés lesz belőle. 24Márpedig az Úr szolgája ne veszekedjék, inkább legyen barátságos, tanításra kész és türelmes. 25Feddje meg szelíden az ellenszegülőket, hátha megadja nekik Isten a bűnbánat kegyelmét, hogy fölismerjék az igazságot, 26és kikerüljenek az ördög kelepcéjéből, aki kényére-kedvére fogva tartja őket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet