Keresés a Bibliában

4 1Kérve kérlek Istenre s Krisztus Jézusra, ki ítélni fog eleveneket és holtakat, az ő eljövetelére és országára: 2hirdesd az igét! Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel! 3Eljön ugyanis az idő, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat és csiklandoztatják a fülüket, 4elfordulnak az igazság meghallgatásától és mesékre hajlanak. 5Te azonban maradj mindig meggondolt, viseld el a bajokat, lásd el az igehirdető munkáját, teljesítsd szolgálatodat. 6Én ugyanis nemsokára áldozatul esem, s közel van már elköltözésem ideje. 7A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.

Befejezés

8Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét. 9Siess, jöjj mielőbb! 10Démász ugyanis a világ kedvéért elhagyott és Tesszelonikába ment, Kreszcensz Galáciába, Titusz meg Dalmáciába. 11Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé és hozd el, hasznát tudom venni szolgálatomban. 12Tichikuszt Efezusba küldtem. 13Köpenyemet, melyet Troászban Karposznál hagytam, arra jövet hozd magaddal. A könyveket is, főleg pedig a pergamentekercseket. 14Alexander, a rézműves, sok rosszat tett velem. Az Úr majd megfizet neki tettei szerint. 15Te is őrizkedjél tőle, nagyon ellenszegült szavainknak. 16Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra. Mindenki cserbenhagyott. Ne rovassék föl nekik! 17Ám az Úr pártomra állt és erőt öntött belém, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam, s tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. 18Az Úr továbbra is megszabadít minden gonosz cselvetéstől és mennyei országának üdvösségére vezet. Dicsőség neki mindörökkön-örökké! Amen. 19Köszöntsd Priszkát és Akvilát, továbbá Onéziforosz családját. 20Erasztosz Korintusban maradt. Tromifoszt betegen hagytam Milétoszban. 21Siess, hogy a tél beállta előtt megjöhess. Köszöntenek Eubúlosz, Pudensz, Línusz, Klaudia és az összes testvérek. 22Az Úr Jézus (Krisztus) legyen lelkeddel! Kegyelem veletek. (Amen.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet