Keresés a Bibliában

Bevezetés

Címzés és apostoli üdvözlet.

1 1Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola, Isten választottainak hite és az igazság ismerete végett, 2mely istenfélelemre vezet és az örök élet reményét adja. Ezt örök idők előtt megígérte az igazmondó Isten, 3aztán kellő időben nyilvánosságra is hozta tanítását az igehirdetés által, melyet üdvözítő Istenünk rendelete rám bízott.

Gondoskodás a krétai egyházról

4Titusznak, szeretett fiának a közös hitben. Kegyelem és békesség az Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.

Egyházi elöljárók rendelése.

5Azért hagytalak Krétában, hogy elintézd, ami még hátramaradt, s városról városra egyházi elöljárókat rendelj, amint meghagytam neked. 6Olyant keress, aki feddhetetlen, egyszer nősült férfi, akinek gyermekei hívők és könnyelmű élettel vagy engedetlenséggel nem vádolhatók. 7A püspöknek ugyanis, mint Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie, nem önhittnek, nem ingerlékenynek, nem iszákosnak, nem veszekedőnek, nem haszonlesőnek, 8hanem vendégszeretőnek, jóakaratúnak, megfontoltnak, igaznak, szentnek, fegyelmezettnek. 9Ragaszkodjék a hiteles tanítás szavaihoz, hogy képes legyen józan oktatásával buzdítani és az ellentmondókat megcáfolni.

Harc a tévtanítókkal szemben.

10Akad ugyanis számos lázongó, fecsegő és ámító ember, különösen a körülmetéltek sorában. 11Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat földúlnak, s piszkos haszonlesésből olyasmit tanítanak, amit nem kellene. 12Egyikük, saját prófétájuk azt mondta: „A krétai örök hazudozó, gonosz fenevad és falánk naplopó.” 13Ez a tanúságtétel igaz. Ezért fedd őket keményen, hogy hit dolgában épek legyenek. 14Ne hallgassanak zsidó mendemondákra és az igazságtól elfordult emberek rendelkezéseire. 15A tisztának minden tiszta, a tisztátalannak és hitetlennek pedig semmi sem tiszta, mert elméjük és lelkiismeretük megfertőzött. 16Hangoztatják, hogy ismerik az Istent, de tetteikkel megtagadják, mert utálatra méltók, konokok és semmi jótettre sem alkalmasak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet