Keresés a Bibliában

Lelkipásztori tanácsok.

Az állapotbeli kötelességek sürgetése.

2 1Te azt hirdesd, ami az üdvös tanításnak megfelel. 2Az idősebb férfiak józanak, tisztességesek,
Megfontoltak legyenek; a hitben, szeretetben és türelemben erősek. 3Az idősebb asszonyok szintén legyenek komoly magaviseletűek, ne rágalmazzanak, ne igyanak sok bort, hanem tanítsanak a jóra. 4Oktassák a fiatal asszonyokat, hogy férjükhöz ragaszkodjanak, gyermekeiket szeressék, 5legyenek megfontoltak, tiszták (erkölcsösek), háziasak, gyöngédek, férjüknek engedelmesek, hogy Isten igéjét káromlás ne érjen. 6Az ifjakat is buzdítsd, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek. 7Magad járj elöl a jó példával mindenben, a tanításban légy kifogástalan és komoly. 8Szavad legyen józan és feddhetetlen, hadd szégyenüljön meg az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud ránk fogni. 9A rabszolgák mindenben engedelmeskedjenek gazdáiknak, járjanak kedvükbe, 10ne ellenkezzenek, ne csaljanak, hanem tanúsítsanak mindenben igaz hűséget, hogy díszére váljanak minden tekintetben üdvözítő Istenünk tanításának.

A megváltás kegyelme.

11Megjelent ugyanis Istennek minden emberre üdvöt árasztó kegyelme, 12amely arra tanít, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, s éljünk mértéktartóan, szentül és buzgón e világon. 13Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, 14aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson és jótettekben buzgólkodó választott népévé tegyen. 15Erről beszélj, erre buzdíts és így figyelmeztess teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen téged!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet