Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1A nyolcadik hónapban, Dáriusz király második esztendejében az Úr a következő szózatot intézte Zakariás prófétához, Barakjának, Addó fiának fiához: 2»Az Úr nagyon megharagudott atyáitokra. »

2. fejezet

1Aztán felemeltem szememet és íme, négy szarvat láttam. 2Mikor megkérdeztem az angyalt, aki bennem beszélt: ‘Mik ezek?’ – ő azt mondta nekem: ‘Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet.’ »

3. fejezet

1Majd megmutatta nekem Józsuét, a főpapot, amint az Úr angyala előtt állt; jobbján pedig a sátán állt, hogy vádat emeljen ellene. 2És az Úr angyala ezt mondta a sátánnak: ‘Csendet parancsol neked, sátán, bizony, csendet parancsol neked az Úr, aki kiválasztotta Jeruzsálemet. Vajon nem olyan-e az, mint a tűzből kiragadott üszök?’ »

4. fejezet

1Aztán visszatért az az angyal, aki bennem beszélt, és felkeltett engem, úgy, mint amikor valakit az álmából keltenek fel, 2és kérdezte tőlem: ‘Mit látsz?’ És mondtam: ‘Íme, egy színarany mécstartót látok; a tetején olajtartó van, hét mécses van rajta, s a rajta levő mécseseknek hét csövecskéjük van; »

5. fejezet

1Majd ismét felemeltem szememet, és íme, egy repülő könyvtekercset láttam. 2Ekkor ő kérdezte tőlem: ‘Mit látsz?’ Mondtam: ‘Egy repülő könyvtekercset látok; húsz könyök a hosszúsága és tíz könyök a szélessége.’ »

6. fejezet

1Aztán ismét felemeltem szememet és látomásom volt: Íme, négy kocsi jött elő két hegy közül; a hegyek érchegyek voltak. 2Az első kocsiba vörös lovak, a második kocsiba fekete lovak, »

7. fejezet

1És történt, hogy Dáriusz király negyedik esztendejében, a kilencedik, azaz Kiszlev hónap negyedikén az Úr szózatot intézett Zakariáshoz. 2Bételből elküldték ugyanis Száraszárt és Rogommeleket és társait az Úr házához, hogy esedezzenek az Úr színe előtt, »

8. fejezet

1És szólt a Seregek Ura: 2»Így szól a Seregek Ura:Forró, féltékeny szeretettel szeretem én Siont,és nagy haragra gerjedtem miatta. »

9. fejezet

1Jövendölés. »Ránehezedik az Úr szava Hadrak földjére,és rászáll Damaszkuszra;mert az Úr szeme Arámon van,és Izraelnek minden törzsén, 2Emát is az övé, ami szomszédos vele,és Tírusz meg Szidon,melyek igen sokat tartanak bölcsességükről. »

10. fejezet

1Az Úrtól kérjetek esőt a tavasz idején,s az Úr küld majd záporfelhőket,és ad nekik záporesőt,és kinek-kinek füvet a mezőn. 2Mert a bálványképek haszontalan dolgokat beszélnek,a jósok hazugságot látnak,s az álomlátók hiábavalóságokat beszélnek,üres vigasztalásokat mondanak;ezért kerülnek ők tévútra, mint a nyáj,mely sanyarúságot szenved, mert nincsen pásztora. »

11. fejezet

1Nyisd meg kapuidat, Libanon, hadd eméssze tűz cédrusaidat! 2Jajgass Ciprus, mert elesett a cédrus,mert elvesztek a hatalmasok;jajgassatok Básán tölgyei,mert kivágták a várerdőt. »

12. fejezet

1Jövendölés. Az Úr szava Izrael és Júda ellen. Így szól az Úr, aki az eget kifeszítette, a föld alapjait megvetette és az emberbe lelket alkotott: 2»Íme, én Jeruzsálemet kábító serleggé teszem minden nép számára, amely körülötte van: még Júda számára is, amikor ostromolják Jeruzsálemet. »

13. fejezet

1Azon a napon forrás fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak számára, a bűnösnek és a havi tisztulást szenvedőnek megmosására. 2És azon a napon ezt mondja a Seregek Ura: Eltörlöm majd a bálványok nevét a földről, úgyhogy nem is említik őket többé; és eltávolítom a földről a hamis prófétákat és a tisztátalan lelket. »

14. fejezet

1Íme, eljön az Úr napja, amikor szétosztják benned zsákmányodat. 2És én összegyűjtöm az összes nemzetet, hogy hadakozzanak Jeruzsálem ellen; elfoglalják a várost, elpusztítják a házakat, és meggyalázzák az asszonyokat; s a város lakosságának fele fogságba megy, de a többi nép nem kerül el a városból. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel